Naar content

Over ons

PutteSamenBeter sluit aan bij de uitgangspunten van het landelijke 'SamenBeter' netwerk dat de ambitie heeft om de samenleving gezonder te maken. SamenBeter kijkt naar gezondheid vanuit een nieuw perspectief en richt zich eerder op het bevorderen van vitaliteit dan op het bestrijden van ziekte.

Vanuit deze positieve gezondheid houding zijn in heel Nederland proeftuinen ontstaan, die gesubsidieerd worden door het ministerie van VWS. In de proeftuinen vinden online experimenten plaats, waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden om bewoners en professionals op nieuwe manieren met elkaar te laten samenwerken. PutteSamenBeter is officieel geen proeftuin maar denkt mee en zet dit platform in Putte in als instrument om samen te werken aan een gezonde lokale samenleving.

  • Posters

De huidige situatie

Op dit moment staat het platform in Putte in het teken van de coronacrisis:

We bieden informatie over de stand van zaken in Nederland en België, we geven toegang tot de hulp die beschikbaar is in onze regio en daarnaast kan via het platform gebruik worden gemaakt van een aantal zelfhulpprogramma's die SamenBeter partner Therapieland/GezondeBoel gratis aanbiedt.

Verder spannen we ons in om het 'thuisblijven' zoveel mogelijk te veraangenamen. Om te beginnen met het beschikbaar stellen van ThuisBingo waarmee elke groep bingo-liefhebbers gratis aan de slag kan gaan.

Maar dit platform kan méér en biedt veel mogelijkheden die gericht zijn op educatie en zelfregie van de burger. Burgers en verenigingen met een account kunnen in besloten groepen met elkaar communiceren. Ook is een Vraagbaak in voorbereiding waarmee burgers in een vroeg stadium laagdrempelig in verbinding kunnen komen met professionals. In tegenstelling tot veel commerciële varianten biedt dit platform pricavy en betrouwbaarheid.

De toekomst

Uiteindelijk kijkt het team van PutteSamenBeter vooruit en wil met SamenBeter meewerken aan:

• een ecosysteem dat gezond gedrag faciliteert
• het ontwerpen van nieuwe manieren van samenwerking
• het ontwikkelen van ICT die deze transformatie mede mogelijk maakt
• het ontwerpen van andere manieren van bekostigen

Reden genoeg om mee te doen met deze toekomstgerichte community.